Deň detí v ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským v Moldave nad Bodvou

1. júna 2018 sme sa zúčastnili Dňa detí v ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským v Moldave nad Bodvou. Žiaci druhého stupňa si zmerali svoje sily a vedomosti s obrovským elánom.