TESTOVACIA HRA v Gymnáziu Árpád Vezér

Vo februári 2018 sme úspešne otestovali našu inovovanú hru Bombios X v Sárospataku.