V reformovanom detskom tábore, Ricse

Reformovaný detský tábor, 06.08.2019, obec Ricse