Naše ceny


Pri úplnej využívanosti vychádza jedna hodina hry pre jedného hráča na sumu cca 2,15 eurá! *

Tvorbu cien určuje mnoho faktorov, preto Vás žiadame, aby ste v každom prípade vyžiadali osobitnú ponuku v položke Naša ponuka/Žiadosť o ponuku.

Náš systém múdrej skupinovej hry sa môže prenajať na minimálne 1 deň. (Možno ju prenajať aj na kratší čas, ale tým sa cena nemení, veď väčšinu práce tvorí preprava a montáž/demontáž.)

Cena obsahuje všetko:

• prepravu a odvoz (v prípade veľkej vzdialenosti dojednáme osobitne),
• montáž a demontáž na mieste (4,5+3 hodiny),
• priebežné prevádzkovanie teda hru počas max. 7 hodín (dlhší hrací čas je možný za príplatok).
• Hrací čas jednotlivých súbojov možno počas 7 hodín nastavovať ľubovoľne (teda môže byť napr. 7 jednohodinových súbojov alebo 14 polhodinových súbojov atď.)

Jednodňová cena prenájmu (s prihliadnutím na hore uvedené):

599 EUR

Uvedené ceny sú konečnými cenami (sme oslobodení od platenia DPH).

Na ceny sa oplatí pozerať z týchto hľadísk:

• Z toľkých peňazí možno prenajať nafukovací hrad väčších rozmerov s kĺzačkou, kde sa môže zdržiavať naraz 20-24 detí. Našimi hrami sa môže zabávať naraz aj 40 ľudí (deti, dospelí alebo zmiešane) hraním zaujímavých rozvíjajúcich skupinových hier.
• Pri úplnej využívanosti vychádza jedna hodina hry pre jedného hráča na sumu cca 2,15 eurá *

Zľavy:

Zľavy sú možné v prípade viacdňových objednávok,
alebo podľa osobitného posúdenia najmä školám, cirkevným obciam, neziskovým civilným organizáciám.

Napíšte nám, prosím v položke Naša ponuka/Žiadosť o ponuku v rubrike „Na akú udalosť chcete hru objednať?” alebo e-mailom na adresu info@bombios.sk, prečo by ste chceli zľavu a v akej miere a odpovieme Vám v najkratšom možnom čase.

* Úplná využívanosť znamená počas 7 hodín jedného dňa 20+20 hráčov na každú hodinu.