ARCHÍV! Prezentačný deň vo Végardó-fürdő, v Sárospataku

To je archívny záznam (leto 2015). Odvtedy bola naša hra úplne inovovaná, rozšírená.