Reklamný film

V 02.06.2019 sme natáčali reklamného filmu v Tahitótfalu a Budapest.