Informácie súvisiace s objednávkou


Odporúčame, aby ste pred zaslaním objednávky požiadali o ponuku.

Keď súhlasite s našou ponukou, potom môžete prejsť k vyplneniu políčok na pravej strane.

Po zaslaní objednávky vám následne zašleme predfaktúru, tam uvádzame aj preddavok na úhradu pred realizáciou.

Vaša objednávka je konečná v prípade úhrady predfaktúry a pripísaní sumy na náš účet.

Zostatok platby je potrebné uskutočniť po realizácii podujatia, kedy vystavíme konečnú faktúru.

Informácia: Nie sme platcami DPH.

Objednávka

Meno objednávateľa

E-mailová adresa (povinný údaj)

Vami zvolené číslo ponuky

Fakturačné údaje – meno

Fakturačné údaje - adresa

IČO / DIČ

Kontaktná osoba

Telefón kontaktnej osoby