ARCHÍV! Vo Veľkej Tŕni

To je archívny záznam (leto 2015). Odvtedy bola naša hra úplne inovovaná, rozšírená.