ARCHÍV! Denný detský tábor v Želiezovciach

To je archívny záznam (leto 2015). Odvtedy bola naša hra úplne inovovaná, rozšírená.