Vo vysokoškolskom tábore Združenie Rákócziho

V 22.08.2019 sme boli vo vysokoškolskom tábore Združenie Rákócziho, Sátoraljaújhely