Názov našej firmy je BOMBIOS.

Značka BOMBIOS ® je medzinárodnou ochrannou známkou od 8. júna 2016, stojí pod právnou ochranou Európskej únie.

V tejto značke sa skrýva myšlienka „bomba-život”, alebo presnejšie „životná bomba” (BOMB+BIO).

Nevzťahuje sa to na nejaký luxusný život, ale skôr na to, že naše hry sú isté životné bomby v dnešnom svete, kde je nedostatok pohybu a sedavý spôsob života.

Ale v značke Bombios môžeme nájsť aj slovo BIOS, ktoré je pojmom základného systému vstupu a výstupu počítačov. Ani to nie je náhoda, veď naše hry sú riadené počítačmi v záujme moderného, účinného, presného, spravodlivého prevádzkovania, bohatého na podnety.

Kto hrá hry Bombios, nezrieka sa zážitku využívania technológií 21. storočía, a zároveň sa nezrieka ani vlastného telesného a duševného zdravia.

Naše systémy múdrych skupinových hier stoja pod právnou ochranou!
Evidenčné čísla: SZNTH Y1700594/6079 a EUTM 015134811.