Chceli by sme hráčom navrátiť radosť z pohybu a spoločných zážitkov.
Chceli by sme hravo rozvíjať pozornosť a schopnosť spolupracovať.
Chceli by sme, aby bola objavená nová skutočnosť: druhý človek!

Ako?

SYSTÉMAMI exteriérovej / interiérovej MÚDREJ TÍMOVEJ HRY, teda tradičnými skupinovými hrami, ktoré riadi počítač v budovanom alebo prirodzenom prostredí, v životnej veľkosti, so skutočnými, živými hráčmi.

Rozvíjame také hardvérové periférie a softvéry, ktoré umožňujú, aby sme vo voľnom priestranstve (alebo vo budove) zostavili rôzne hracie polia. Na týchto hracích poliach sa hráči hrajú nie posediačky, ale behom, hodom, skokom – teda pohybom. Vytvárajú skutočné tímy, sú vo vzájomnom osobnom kontakte. Počítač pomáha v dodržaní pravidiel hry a dáva skupinovej hre špeciálne efekty.

Veríme, že naše hry poskytnú hodnotné, zaujímavé a vzrušujúce rozptýlenie a zábavu takmer všetkým generáciám. Je pre nás dôležitá komunita, pohyb a hravá súťaž.

Spoločenské siete, chatové správy, online virtuálne hry, videohovory sú skvelé veci, ale veríme, že skutočnú ľudskú komunitu možno formovať iba prostredníctvom osobných stretnutí a bez skutočnej ľudskej komunity neexistuje ani hodnotný ľudský život.

Aké je dobré a milé, keď sú bratia spolu! (Žalmy 133,1)

„Čo sme teda videli a počuli, hlásame aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. My však máme spoločenstvo s Otcom a jeho Synom Ježišom Kristom. (…) Ak hovoríme, že s ním máme spoločenstvo, ale chodíme v tme, klameme a nekonáme, čo je pravda. Ale ak chodíme vo svetle, ako on je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.” (Prvý Jánov list 1,3.6-7)